Historisch...
  Sensei Moruzzi
  De lessen 
  Het reglement
  Ons contacteren
  
  Het nieuws !  
  De agenda !
  De resultaten
  De kranten...
  Foto's...
  Video's...
  
  S.I.K.A.
  
Logo officiel du Sei-Sen KC Arlon

 
 OntHAAL 

Beste lezeres,
Beste lezer,

Eerst en vooral, dank u voor uw bezoek en voor de interesse die u toont voor onze website.

U vindt op onze pagina's alle nuttige information omtrent onze club, zoals bijvoorbeeld de volgende afspraken op de agenda, enz.

In de rubriek "Nieuws", kan u de laatste informatie lezen in verband met de club, zijn leden,...

In elk geval, indien u vragen wenst te stellen, aarzel niet deze te formuleren.

U kan onze Sensei Lorenzo Moruzzi bereiken per telefoon of via briefwisseling, op het nummer en adres aangeduid in "Ons contacteren". U kan ons ook via electronische briefwisseling bereiken door op het volgend icoon te klikken : Ecrivez-nous

U kan ons ook vanzelfsprekend ontmoeten en zelfs meteen aan de lessen deelnemen. De eerste lessen zijn altijd gratis.

In afwachting met u kennis te maken, verblijven we, Mevrouw, Mejuffrouw, Mijnheer, met de meest "sportive" hoogachting.

Het Comité.© Copyright Sei-Sen Karaté Club Arlon (B) | Ons contacteren
 
20090721